Nieuwsbrief nummer 89

Mei 2018

 

VFT 100 jaar

De feestcommissie voor de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan van de VFT, bestaande uit Henk Huibers, Wim Zondag, Meindert Vink, Jan Koen van Gorkom, Wim Altorffer en Henk Jan Spierenburg, heeft bergen werk verzet om dat 100-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

 

Hoewel de uitnodigingen voor deelname aan de viering op 31 mei a.s. in het Aviodrome te Lelystad al midden april zijn verstuurd, heeft een klein aantal leden nog steeds niet laten weten of zij wel of niet aan de feestelijkheden zullen deelnemen.

Het bestuur van de VFT, bestaande uit Theo Molkenboer, Jack van Waesberghe, Marcel van der Borden, Jan Koen van Gorkom en Kees Hak, roept hen daarom met nadruk op dat in ieder geval nog wel te doen.

Eventuele spijtoptanten, die eerder hebben laten weten niet aan de feestelijkheden te kunnen deelnemen, kunnen zich, al of niet vergezeld van hun partner, uiteraard ook alsnog bij Jack van Waesberghe, tel. 0653900090 aanmelden.

Tot op heden zijn ook al bijna 25 partners aangemeld!

 

Bij voorbaat dank voor ieders komst.

 

Nota bene: De Inspecteur-Generaal van ILT heeft laten weten dat deelname door ILT-medewerkers als onderdeel van hun opleiding kan worden beschouwd en er derhalve geen verlof voor hoeft te worden opgenomen!

Wel even de leidinggevende of coŲrdinatie laten weten dat je aan de viering/reŁnie wil deelnemen.

 

Het programma in het kort:

 

Friendship foyer: Ontvangst vanaf 13.00 uur.

 

Uiverzaal: Presentaties met tussentijdse pauze vanaf 14.00 uur.

-          - Inleiding door dagvoorzitter ir. Henk ten Hoopen, oud Hoofd Scheepvaartinspectie.

-          - Presentatie 100 jaar VASI/VFT door Meindert Vink en Jan Koen van Gorkom.

-          - Presentatie door mr. Jan Hut van de CMHF, onderhandelaar CAO Rijk.

-          - Presentatie door mr. Jan van den Bos, Inspecteur-Generaal ILT.  

-          - Presentatie door ir. Dick Dam, Directeur Safety, Health, Environment en Quality Fokker B.V.

-          -Presentatie door prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven.

-          - Forum, waar aan de gastsprekers vragen kunnen worden gesteld

 

Friendship foyer: Aperitief en diner vanaf 17.00 uur