Nieuwsbrief nummer 88

Februari 2018

 

 

VFT 100 jaar

De feestcommissie voor het 100-jarig bestaan van de VFT, als opvolger van de rechtspersoonlijkheid van de oorspronkelijke VASI, heeft ondertussen niet stil gezeten.

Al in een eerdere nieuwsbrief werd gemeld dat op 31 mei 2018 het feest in het Aviodrome in Lelystad zal plaatsvinden.

Leden en donateurs zullen nog een persoonlijke uitnodiging per briefpost toegestuurd krijgen, maar zet die dag alvast in uw agenda. Het bestuur nodigt uiteraard ook de partners daarbij uit!

Tijdens het eerste gedeelte van de festiviteiten zullen een aantal gastsprekers het thema “Kennis” en wat daarvoor nodig is belichten.

Als dagvoorzitter zal ir. Henk ten Hoopen, oud hoofd Scheepvaartinspectie, optreden.

Verder valt te melden dat het programma er, onder voorbehoud van kleine wijzigingen van met name de vermelde tijden en volgorde, als volgt zal uitzien:

 

Friendship foyer

-    Ontvangst van 13.00 tot 14.00 uur

 

Uiverzaal

-          -        Presentatie 100 jaar VASI/VFT namens het bestuur van 14.00 tot 14.25 uur

-          -        Presentatie door mr. Jan Hut van de CMHF van 14.30 tot 14.50

 

      Uiverzaal

-          -        Presentatie door een vertegenwoordiger van ILT van 14.55 tot 15.15 uur

-          -        Presentatie door ir. Dick Dam van Fokker van 15.20 tot 15.40 uur

     

      Friendship foyer

-          -        Pauze van 15.40 tot 16.00 uur

     

      Uiverzaal

-          -        Presentatie door prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven van 16.00 tot 16.30 uur

-          -        Forum, waar aan de gastsprekers vragen kunnen worden gesteld, van 16.30 tot 16.50 uur.

 

      Friendship foyer

-          -        Aperitief van 17.00 tot 18.00 uur

-          -        Diner van 18.00 tot 20.00 uur