Nieuwsbrief nummer 86

Oktober 2017

 

VASI, VAS, VAG en tenslotte VFT 100 jaar

Volgend jaar bestaat de VFT als opvolger van de rechtspersoonlijkheid van de oorspronkelijke VASI 100 jaar en dat gaan we vieren.

Om een en ander in goede banen te leiden heeft het bestuur van de VFT een aantal leden en donateurs gevraagd zitting in een feestcommissie te nemen.

Deze feestcommissie is uiteindelijk als volgt samengesteld:

Henk Huibers,

Wim Zondag,

Meindert Vink,

Henk Jan Spierenburg,

Wim Altorffer en

Marcel van den Borden, penningmeester van de VFT, is op verzoek van de feestcommissie als penningmeester aan de feestcommissie toegevoegd.     

Volgens de voorlopige plannen zal de viering van dat 100-jarig bestaan in mei of juni volgend jaar plaatsvinden.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

14.00 Ontvangst en kennismaking, gevolgd door één of meer presentaties door aansprekende sprekers,

16.00 Aangeklede borrel,

18.00 Diner,

20.00 Afsluiting.

Besloten is dat te zijner tijd leden en donateurs met hun partner zullen worden uitgenodigd.

Een locatie voor de feestelijkheden wordt nog door de feestcommissie onderzocht.

 

CAO sector Rijk

Partijen bij de CAO Rijk hebben voor 2017 een “tussen-cao” afgesproken als onderhandelaarsakkoord, zodat de weg vrij is om voor 2018 e.v. volwaardig cao-overleg te kunnen voeren.

Het akkoord is een kaal akkoord  en bevat geen wijziging in de arbeidsvoorwaarden anders dan een loonparagraaf. Deze tussen-cao voor 2017 zorgt ervoor  dat de medewerkers er in koopkracht niet op achteruitgaan. Vandaar dat er een salarisstijging is vastgelegd die aansluit bij het officiële inflatiecijfer (CPB consumentenprijsindex); concreet 1,4%. Deze verhoging is structureel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 en wordt uitbetaald in december van dit jaar. De verhoging is pensioengevend. Deze regeling geldt ook voor werknemers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

Daarnaast maakte de werkgever begin dit jaar bekend de stijging van de ABP-premie op zich te nemen. Kortom niet ten koste van de loonruimte te laten komen.