Nieuwsbrief nummer 85

Maart 2017 (Extra editie)

 

 

Gelezen in de Telegraaf van 25 maart 2017

 

‘VLIEGINSPECTIE LACHWEKKEND’

door Paul Eldering

 

SCHIPHOL • Luchtvaartinspectie ILT is de weg kwijt. Door bezuinigingen, te weinig kennis en ambtelijke regeltjes staat ze te ver van de dagelijkse realiteit af. ILT laat steken vallen op Schiphol en regionale vliegvelden. Dat gebrekkige toezicht komt de veiligheid niet ten goede, luidt de kritiek van luchtvaartmaatschappijen en belangenverenigingen.

Voorzitter Ronald Schnitker van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart KNVVL slaat alarm. „De verstandhouding met vliegmaatschappijen is op een dieptepunt. Dat geldt zowel voor de grote als de recreatieve luchtvaart. Inspecteurs zijn onzichtbaar en doen vaak maar wat zonder goed overleg", meent hij. Veel piloten zijn het met hem eens dat de onveiligheid toeneemt.

Volgens een ervaren vlieginstructeur, die niet met naam in de krant wil, „hebben ze bij de inspectie geen bal verstand meer van de luchtvaart. Die incompetentie begint lachwekkend te worden, maar het gaat hier wel om het voorkomen van dodelijke ongelukken. Het ging afgelopen jaren regelmatig mis. De regels in de lucht moeten aangescherpt worden.”

De nieuwe lLT-directeur Jacqueline Lamé gaat orde op zaken stellen. Ook zij vindt dat de inspectie ernstige tekortkomingen heeft. Een extern bureau heeft volgens haar een sterkte-zwakteanalyse gemaakt.

„Een reorganisatie is nu op zijn plaats."

ILT heeft volgens Lamé echter een bredere taak dan de luchtvaart. „Op het gebied van het totale transport, de infrastructuur, wonen en milieu gaan we ingrijpend veranderen.”

 

Gelezen op de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)

ILT gaat zich heruitvinden

Jacqueline Lamé, directeur ILT, heeft op 23 maart tijdens het in Hoofddorp gehouden GA-sectoroverleg medegedeeld dat het komend half jaar op organisatorisch gebied binnen ILT grote veranderingen te verwachten zijn. Eerdere opmerkingen over de grote afstand tussen ILT en de luchtvaartsector, die eerder door onder andere de KNVvL zijn geuit, gaven aanleiding een extern bureau analyse te laten doen naar alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het functioneren van ILT. Binnen de luchtvaart zijn diverse partners hun mening gevraagd. 
Jacqueline Lamé: "De resultaten waren best stevig. Vrijwel iedereen vindt de rol van ILT belangrijk, maar men vindt ook dat ILT deze niet goed invult. ILT is niet goed zichtbaar en gaat te legalistisch te werk. ILT is mede op grond van deze bevindingen tot het besef gekomen dat zij zich opnieuw moet uitvinden". Volgens de directeur ILT wordt het "een ontdekkingstocht, waarvan we nog niet weten waar we op uitkomen". In deze zoektocht zal ILT ook externe relaties als de KNVvL betrekken.
ILT zal voortaan de GA-sector nauwer betrekken in thematische controles op de Nederlandse vliegvelden. Zo krijgt de sector de gelegenheid zelf aandachtspunten naar voren te brengen en zullen de uitkomsten van de controles met de sector worden geëvalueerd. Op de wijze waarop de controles in het verleden zijn uitgevoerd en met name de berichtgeving daarover in de media gaven aanleiding voor stevige kritiek.

KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker zegt verheugd te zijn met deze ontwikkelingen.

 

Commentaar

Na de grondige reorganisatie door de voormalige Inspecteur-generaal van ILT, mevr. Thunnissen, waardoor ILT tot een papieren tijger werd omgevormd, worden de gevolgen, na in eerste instantie het Fyra-debacle, thans overal merkbaar. Volgens mevr. Lamé moet er daarom weer een reorganisatie plaatsvinden.

Uiteraard heeft elke directeur onder leiding van de Inspecteur-generaal van ILT recht op zijn of haar eigen reorganisatie maar deze moet dan wel leiden tot een vakbekwame inspectiedienst die net als voorheen het respect krijgt die het verdient.

Zonder voldoende capaciteit in de buitendienst en van management tot buitendienst hoogwaardige actuele kennis van het vakgebied, waarop toezicht moet worden gehouden, zal een reorganisatie wederom tot niets leiden.