Nieuwsbrief nummer 81

Juni 2016

 

Gesprek met Inspecteur-Generaal ILT

Op 19 mei jl. hebben vertegenwoordigers van het bestuur van de VFT kennis gemaakt met Jan van den Bos, de nieuwe IG van ILT. Bij dat gesprek was ook de Directeur van ILT/Scheepvaart, Arnold van Vuuren, aanwezig. Het bestuur van de VFT had de IG voor dat gesprek in het kantoor van de CMHF uitgenodigd. Allereerst werd de rol van de VFT, als behartiger van de belangen van de leden, toegelicht. Vervolgens zijn een aantal actuele aandachtspunten besproken, waaronder het opheffen van de eigen woning als plaats van tewerkstelling van de buitendienstinspecteurs en het belang van kennisbehoud voor de organisatie.

 

De IG gaf zijn indrukken weer die hij bij de ILT in de eerste maanden heeft opgedaan. Vervolgens gaf hij aan geen voorstander van een zogenaamde eilandencultuur te zijn. Zo heeft hij geconstateerd dat binnen de ILT niet uniform wordt gewerkt. De VFT heeft als reactie hierop aangegeven dat in diverse domeinen specialistische werkzaamheden in een internationale context worden uitgevoerd. Vooral door de Europese Commissie worden regels opgelegd die specifieke kennis en werkwijzen vereisen. Niet alle taken kunnen op dezelfde wijze worden uitgevoerd, waardoor er altijd diversiteit zal blijven bestaan.

 

De VFT heeft verder aangegeven dat er door het huidige ILT-beleid veel kennis verloren is gegaan. Dit o.a. door het uitbesteden aan erkende organisaties, zoals klassebureaus, van de beoordeling van ontwerptekeningen, het toezicht bij nieuwbouw en tussentijdse reguliere inspecties ter certificering. Ook is er door het gevoerde overheidsbeleid veel kennis verloren gegaan doordat medewerkers onder andere wegens de inperking van hun oorspronkelijke taak de dienst hebben verlaten.

De IG bevestigde dat kennisbehoud voor de ILT zeer belangrijk is. Het is een punt van zorg en aandacht waar zeker over nagedacht moet worden.

 

Verder is er gesproken over de werkdruk van de medewerkers. Dit door het toegenomen aantal taken van de ILT en het afgenomen aantal medewerkers die daarvoor beschikbaar zijn. De IG heeft aangegeven dat er bekeken gaat worden wat de wettelijke taken van de ILT zijn. Hij gaf aan dat ILT mogelijk te veel taken uitvoert. Ook wil de IG naar een meer directe lijn met de Minister streven. Bij de ILT loopt nu de communicatie van de IG met de Minister via de beleidsafdeling van het Ministerie.

 

In reactie op een opmerking dat meer aan het bedrijfsleven met betrekking tot veiligheid kan worden overgelaten, werd door een bestuurslid opgemerkt dat het er alle schijn van heeft dat veiligheid ten opzichte van commercie een ondergeschikte rol speelt. Hij gaf als voorbeeld de ramp met de MH 17, die aangeeft hoe commerciŽle/financiŽle belangen de scheidslijn kan doen verschuiven. Niet alleen bij bedrijven met hun primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid, maar ook bij autoriteiten. In termen van de veiligheidscultuur zien wij een verschuiving richting reactief/pathologisch gedrag.

 

Tot slot heeft het VFT bestuur nog aangeven dat de cultuur binnen de organisatie veranderd is. Het lijkt erop dat medewerkers minder betrokken zijn dan vroeger. Dit wordt volgens de VFT onder andere veroorzaakt door het steeds verder inperken van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, zoals het opheffen van het huisadres van de buitendienst-inspecteurs als plaats van tewerkstelling. Over dit onderwerp heeft de IG geen toezeggingen gedaan maar hij vindt het zeker belangrijk om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Dit ook door meer met elkaar in gesprek te gaan.