Nieuwsbrief nummer 80

Maart 2016

 

 

Gloort er licht aan het einde van de tunnel

Er zijn tekenen, maar ook niet meer dan dat, dat na lering te hebben getrokken uit het Fyra-debacle,  het Kabinet en dan in het bijzonder de Minister van Infrastructuur en Milieu toch wat meer toezicht door de eigen dienst, lees ILT, wil gaan laten uitoefenen voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan. Dus niet meer uitsluitend vanachter een bureau op advies van de blauwe ogen van een representant van het bedrijfsleven. 

 

Mededeling

Eén tot tweemaal per jaar organiseert de CMHF een tweedaagse OR-training. In deze “Training OR-werk in verandering 2.0” staat de verbinding van het OR-lidmaatschap met het lidmaatschap van een bij de CMHF aangesloten vakorganisatie centraal en de betekenis daarvan voor de effectiviteit als vakbondslid, ambassadeur en netwerker. Dit voorjaar wordt de tweedaagse training gehouden op woensdag 25 en donderdag 26 mei. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. De training is voor u (m.u.v. de reiskosten), incl. overnachting, geheel zonder kosten. U kunt zich opgeven voor de training door Anja van Kleffens te bellen (0620534318). Een mail sturen kan natuurlijk ook aan: akleffens@cmhf.nl. Ook leden, die mogelijk in de nabije of latere toekomst een bestuurslidmaatschap, een lidmaatschap van de OR of het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) overwegen zijn welkom!

 

Complot?

 

Gelooft u in complottheorieën? Ik niet, maar de laatste tijd word ik toch argwanend. We worden de laatste tijd overspoeld met rapporten en voornemens, die allen tot doel schijnen te hebben de macht van de bonden - in ieder geval bij overheid en onderwijs - te breken.

Laat ik ze eens met u doornemen:

          Kabinetsreactie: Ook als wetsvoorstel normalisering niet doorgaat toch kijken naar meer marktconforme benadering binnen arbeidsverhoudingen.

 

          Kabinetsreactie: Goed plan!

 

         Kabinetsreactie: ABP opsplitsen en pensioen en cao-overleg in elkaar.

 

Hoezo macht bonden breken zult u misschien denken. Het is toch hoog tijd om eens te moderniseren en zo onlogisch klinkt het allemaal niet? Up to a point, zoals de Engelsen het altijd heerlijk eufemistisch uitdrukken. Echter, het is een waarheid als een koe dat werknemersmacht gedefinieerd wordt door het getal en dat wordt middels deze voorstellen ernstig geminimaliseerd.

En mocht u denken dat het wel meevalt met de aanval op de werknemersrechten dan bereid ik u alvast voor op de komst van het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel. Het advies zal misschien nog wel meevallen, daar zijn we zelf bij, maar de kabinetsreactie zeer waarschijnlijk niet. Uit het eerder genoemde rapport “Eenvoud Loont” blijkt dat het kabinet c.q. de werkgevers uitsluitend kijken naar het geld en niet naar de kwaliteit van de regeling. Dit is trouwens in de marktsector niet anders ……

Het is zaak dat de bonden hierin gemeenschappelijk optrekken. Laten we de situatie zoals die is ontstaan door de “Loonruimteovereenkomst” zo snel mogelijk achter ons laten.

 

mr. Jan Hut

Hoofd afdeling Beleid, onderhandelaar Sector Rijk, LVNL
telefoon 0704191917, mobiel 0610910234