Nieuwsbrief nummer 79

December 2015

 

 

Ongelijkheid

Het bestuur van de VFT is ter ore gekomen dat bij Rijkswaterstaat, nota bene onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, veel genuanceerder dan bij ILT met de plaats van tewerkstelling wordt omgegaan.

Voor werknemers, werkzaam op dagelijks variŽrende locaties, zoals dat ook bij de buitendienstmedewerkers van ILT voorkomt, is in principe overeen gekomen dat hun woning als plaats van tewerkstelling = standplaats kan worden aangemerkt.

Het bestuur zal deze ongelijkheid van behandeling binnen hetzelfde ministerie bij het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) aan de orde stellen.

 

FLO-toezeggingen

Er vinden nog steeds op hoog niveau besprekingen over de FLO-toezeggingen aan een aantal van onze leden plaats. Afgesproken is dat ten aanzien van deze kwestie enige radiostilte in acht zal worden genomen.

 

Ambtelijke status

In de Eerste Kamer ligt al geruime tijd een wetsontwerp betreffende een wijziging van de ambtelijke status van overheidsdienaren ter goedkeuring voor. Zoals het er op het ogenblik naar uitziet is dit wetsontwerp in de ijskast beland. De ijskast zit nog niet op slot, maar het wordt niet uitgesloten dat de sleutel over enige tijd zoek raakt.

 

Functiegebouw Rijk

Het bestuur van de VFT dringt er al geruime tijd bij onze CMHF-vertegenwoordiging in het SOR (Sector Overleg Rijk) op aan, dat met name het salarissysteem vastgelegd in het Functiegebouw Rijk wordt geŽvalueerd. Het is namelijk nu mogelijk om in een zwaardere functie benoemd te worden zonder salarisverhoging. Bij ILT is het bijvoorbeeld nu mogelijk om van inspecteur naar senior-inspecteur bevorderd te worden zonder dat daar een hogere salarisschaal tegenover staat.

 

Onderdeelcommissies

Ondanks het feit dat de leden van de VFT, werkzaam bij ILT-Scheepvaart, unaniem voor het instellen van een onderdeelcommissie hebben gestemd, heeft de OR-ILT beslist een dergelijke commissie niet in te stellen. Dat zou namelijk betekenen dat zij een beperkt aantal bevoegdheden aan deze commissie zou moeten delegeren. Ook een voorstel om de mening met betrekking tot het instellen van een dergelijke commissie bij andere domeinen van ILT te peilen ziet de OR niet zitten. Met als argumenten dat de OR geen meerwaarde ziet in het instellen van onderdeelcommissies omdat de directeuren van ILT weinig bevoegdheden zijn toegekend en de domeinen niet als zelfstandige eenheid herkenbaar zijn, alsmede het argument dat de medewerkers uit een domein over verschillende locaties zijn verspreid, is de OR tot dit besluit gekomen. Verder wordt aangevoerd dat het instellen van dergelijke commissies negatieve gevolgen kan hebben voor het functioneren van de OR. Wat deze negatieve gevolgen kunnen zijn wordt echter niet vermeld. Naar de mening van het bestuur wil de OR niet inzien dat de communicatie met de medewerkers op domein-niveau door het instellen van onderdeelcommissies sterk verbeterd kan worden.

 

Beste wensen

Het bestuur van de VFT wenst haar leden en donateurs voor 2016 en daarop volgende jaren een goede gezondheid en de nodige voorspoed toe.