Nieuwsbrief nummer 74

Maart 2015

 

Verkiezing Ondernemingsraad ILT

Stephan van Dijck, ILT/Luchtvaart en Leendert Korvink, ILT/Scheepvaart zijn door de VFT als kandidaat nummer 1 en 2 op de lijst van de CMHF voor de verkiezing in de OR-ILT geplaatst. Het bestuur van de VFT roept uiteraard al haar kiesgerechtigde leden op om op onze kandidaten te stemmen. Het is echter vooral belangrijk dat u van uw stemrecht gebruikt maakt en nog belangrijker dat u uw collega’s, die geen lid zijn van onze vakbond, oproept om op onze kandidaten te stemmen.

 

Reminder

Op woensdagmiddag 8 april 2015 wordt in het kantoor van ILT/Scheepvaart, Groothandelsgebouw, ingang C, te Rotterdam weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VFT gehouden. Aanvang 14.00 uur. In verband met de huidige actualiteit met betrekking tot de CAO, het FLO, de pensioenen en dergelijke wordt uw aanwezigheid hogelijk op prijs gesteld. Onze CAO-onderhandelaar, mr. Jan Hut, de voorzitter van de sector Rijk van de CMHF, Louis Otten, en onze CMHF-vertegenwoordiger in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO), Jan Albert Kram, zijn ook uitgenodigd.

 

Waarschuwing

Degenen die nog een toekomstige aanspraak op FLO hebben en de datum van hun uitkering teruggerekend vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ingaat, krijgen via het ABP een AOW-overbrugging. Helaas blijkt dat, naarmate het AOW-gat groter wordt, een forse sigaar uit eigen doos.

Deze overbrugging wordt namelijk gefinancierd uit een verlaging van uw pensioenaanspraak. Daarnaast betaalt u over deze periode ook nog eens AOW-premie. Het is dus zeker aan te bevelen, goed na te denken over de ingangsdatum van uw FLO-uitkering.

 

Kruideniersgeest

In verband met de naar het oordeel van de Belastingdienst bovenmatigheid van een aantal van de thans geldende dagvergoedingen die worden toegekend bij het uitvoeren van binnenlandse dienstreizen, heeft het bestuur van de VFT het initiatief genomen om de actieve leden te vragen wat zij hier van vinden en of zij eventueel bereid zijn over een bepaalde periode nauwkeurig, met overlegging van betalingsbewijzen, bij te houden wat de werkelijke kosten zijn. Op basis daarvan kan mogelijk het gelijk of ongelijk van de Belastingdienst bewezen worden. Hoewel het waarschijnlijk meer kost dan het opbrengt, gaat de Belastingdienst over het volgens hen bovenmatige deel van de dagvergoedingen via de werkgever belasting heffen.

 

Arbeidsvoorwaarden ILT-Luchtvaart

Het gastvliegerschap is per 1 januari 2015 plotseling stopgezet na een uitspraak van de Ondernemingskamer. Volgens de betrokken inspecteur-vliegers is deze uitspraak verkeerd geïnterpreteerd door het bevoegd gezag en had het gastvliegerschap niet kunnen worden gestopt. De Ondernemingskamer stelt dat het stopzetten niet onredelijk is, maar dat een belangrijk deel van de taken dan wel door anderen moeten worden uitgevoerd. Dat laatste gebeurt echter niet. Door elk van de betrokken inspecteur-vliegers is bezwaar aangetekend. De uitkomst daarvan zal waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten.

 

Onrust stoken

Dat onze werkgever, het Rijk, zich niet aan gemaakte afspraken houdt is ondertussen wel bekend, maar dat ze nu ook nog, niet gehinderd door historische en/of actuele kennis van zaken, onrust onder onze leden met FLO-toezeggingen werkzaam bij ILT-Scheepvaart stookt is nieuw. Ondanks duidelijke in het Sectoraal Overleg Rijk (SOR) vorig jaar vastgelegde afspraken en schriftelijke toezeggingen van de IG-ILT namens nota bene de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat op basis van een uitspraak in hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep in 2008, meent BZK, afdeling EC-O&P, deze afspraken en toezeggingen aan haar laars te kunnen lappen. Het moet niet gekker worden! Het advies van de VFT: Laat u niet gek maken en wacht de actie van de CMHF om EC-O&P weer in het gareel te krijgen rustig af.

 

Hervatten AOW-partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor diegenen, die al voor 1 januari 2015 AOW-gerechtigd waren, met een partner die nog niet AOW-gerechtigd is en een eigen inkomen heeft dat niet hoger is dan deze toeslag.

Per 1 januari 2015 werd deze toeslag niet meer toegekend.

Na extern juridisch advies heeft het ABP besloten de partnertoeslag op basis van oude afspraken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 toch weer toe te gaan kennen.

Let wel, dit geldt niet voor diegenen die na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden.