Nieuwsbrief nummer 72

Januari 2015

Letterlijke vragen gesteld en antwoorden ontvangen van ABP/APG

 

Vraag en antwoord (1)

Vragen:

Antwoorden:

 

mevrouw drs. Nicole Beuken

directeur bestuursbureau ABP

 

Vraag en antwoord (2)

Vragen:

Antwoorden: 

 

Guido Debets     
Medewerker Generiek Deelnemer Contact APG

 

Vraag en antwoord (3)

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

 

Dhr. P. Müller

CMHF-vertegenwoordiger

Verantwoordingsorgaan ABP