Nieuwsbrief nummer 60

Oktober 2012

 

 

Beroep aangetekend

Tegen de naar de mening van een aantal leden onterechte beslissing op bezwaar door de SG dat Rotterdam voor hen de plaats van tewerkstelling is, is bij de rechtbank beroep aangetekend. Artikel 2, lid c en d, van de het Reisbesluit binnenland wordt volgens deze leden, gesteund door het bestuur, niet correct ge´nterpreteerd.

 

VOB inspecteur-vliegers

Het VOB (Voorgenomen Organisatiebesluit) met betrekking tot de inspecteurs-vlieger is door de bestuurder ingetrokken. Kort daarna is - zonder advies/instemming van de OR - toch een essentieel onderdeel van het VOB uitgevoerd: het gastvliegerschap van de inspecteurs wordt stopgezet. Eerst advies van de OR vragen en na een negatief advies toch eerder voorgestelde besluiten (gedeeltelijk) doorvoeren is mogelijk in strijd met de wet. Wordt vervolgd.

 

Soep toch niet zo heet

Zoals het er nu naar uitziet wordt de hete soep met betrekking tot het volledig fiscaliseren van de reiskosten en het gebruik van een dienstauto toch niet opgediend. Toch de vingers nog even gekruist houden.

 

Herhaling

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft de secretaris aangegeven op de volgende ledenvergadering in april 2013 niet meer herkiesbaar te zijn. In dat zelfde jaar hoopt hij 76 jaar te worden en het stokje aan een nog actief lid over te geven. Hij doet nogmaals een dringend beroep op jongere leden nu al in het huidige bestuur zonder enige verplichting mee proef te draaien. U wilt toch ook niet dat de VFT bij gebrek aan bestuursleden moet worden opgeheven? Hoe moet het dan met de viering van het honderdjarig bestaan in 2018? Laat via e-mail of telefoon, zie hieronder, even wat van je horen. Je zult in de watten worden gelegd.

 

Arie Krijger

Ons post-actieve lid Arie Krijger is volkomen onverwacht overleden. Het bestuur heeft zijn familie telefonisch gecondoleerd met dit onverwachte verlies.