Nieuwsbrief nummer 59

Juli 2012

 

Voor de muziek uit

Bij de implementatie van het functiegebouw Rijk blijkt het management van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) helaas voor de muziek uit te hebben gelopen.

In december 2011 werden, met onvoldoende kennis van de werkzaamheden van een groot deel van de betrokken medewerkers van het domein Scheepvaart, met betrekking tot de functiebenaming besluiten genomen, terwijl door Binnenlandse Zaken daarover nog onderzoek moest plaatsvinden.

Uiteraard werd door een aantal medewerkers tegen die besluiten bezwaar aangetekend.

Dat was niet nodig geweest als het management de lijn van Binnenlandse Zaken had gevolgd en na gedegen overleg met de betrokkenen tot een weloverwogen besluit was gekomen.

Jammer, zulke ondoordachte acties bevorderen niet bepaald een goede werksfeer.

 

Bezwarende werkomstandigheden

Tot op heden is nog niets bekend over een nieuw onderzoek door TNO met betrekking tot bezwarende werkomstandigheden voor medewerkers van de buitendienst van het domein Scheepvaart. Voor zover de redactie bekend wordt, op basis van een eerder onderzoek door SSO, een door de OR met terugwerkende kracht gevraagde verhoging van de desbetreffende vergoeding echter nog steeds niet toegekend.

 

Let op

Zoals de plannen van het huidige demissionaire kabinet, gesteund door vijf politieke partijen, er nu voorliggen zullen ook medewerkers die in opdracht van hun werkgever met een dienstauto, nota bene compleet met zwaailicht en striping, dienstreizen maken met een fiscale bijtelling op hun inkomen worden opgezadeld. Uiteraard te gek voor woorden. Volgens bronnen bij het Ministerie van Financiën zou daaraan ontkomen kunnen worden als ’s avonds de auto bij het domeinkantoor wordt ingeleverd en ’s morgens weer wordt opgehaald. Als de dienstauto in opdracht van de werkgever in het dienstbelang echter ’s nachts thuis wordt geparkeerd zou de fiscale bijtelling zoals het er nu voorstaat wel van kracht zijn. Hopelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als die thans wordt opgediend. Als de plannen echter ongewijzigd doorgaan, is er maar één oplossing en dat is een dienstauto weigeren en desnoods alle dienstreizen met het openbaar vervoer uitvoeren. Men kan toch moeilijk medewerkers verplichten om te betalen voor het uitvoeren van dienstreizen met een dienstauto. Wordt vervolgd na de verkiezingen.

 

Niet herkiesbaar

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft de secretaris aangegeven op de volgende ledenvergadering in april 2013 niet meer herkiesbaar te zijn. In dat zelfde jaar hoopt hij 76 jaar te worden en het stokje aan een nog actief lid over te geven. Hij doet nogmaals een dringend beroep op jongere leden nu al in het huidige bestuur zonder enige verplichting mee proef te draaien. U wilt toch ook niet dat de VFT bij gebrek aan bestuursleden moet worden opgeheven?

 

Kwaliteit

Op 25 juni organiseerde het Platform Rijk Ondernemingsraden het openbare debat “Rijksambtenaar, vriend of vijand van de politiek?”
Demissionair minister Henk Kamp (SZW) waarschuwde tijdens dat debat de politieke partijen om niet nog meer te willen bezuinigen op Rijksambtenaren. Verder bezuinigen tast volgens Kamp de kwaliteit van het ambtelijk apparaat aan. Volgens de ondernemingsraden bij het Rijk staat de kwaliteit nu al onder druk. Opnieuw snijden in budgetten en personeel kan niet zonder gevolgen blijven.