Nieuwsbrief nummer 58

April 2012

 

Waarom?

Waarom moeten medewerkers van de Inspectie L&T van tijd tot tijd bezwaar tegen besluiten van de IG aantekenen? Worden die besluiten met te weinig achtergrondkennis en daardoor zonder goede onderbouwing genomen? Het bestuur van de VFT vraagt zich af of dat niet anders kan. Overleg met de direct betrokkenen vooraf zou al een hoop kou uit de lucht kunnen nemen. Of is moeders wil wet? Helaas bespeurt het bestuur nu wantrouwen van de medewerkers ten opzichte van de leiding. Bezweringen dat de soep niet zo heet als opgediend wordt gegeten, worden op zijn minst in twijfel getrokken, zeker wat de houdbaarheid op langere duur betreft. Het zou naar het oordeel van het bestuur, ter bevordering van een betere communicatie, dan ook een goede zaak zijn als de nieuwe OR-ILT onderdeelcommissies bij de domeinen in het leven zou roepen.

 

Veiligheid luchtvaart op het spel

Uit de internetkrant van het Haarlems Dagblad.

Door redacteur Haarlemmermeer gepubliceerd op 13 april 2012

 

De veiligheid in de luchtvaart staat op het spel. Dat komt door bezuinigingen bij de Inspectie Luchtvaart en de neiging van maatschappijen om bij kleine technische problemen toch te vliegen om zo vertragingsclaims te voorkomen.

Dat stelt Degas in een advies aan het kabinet. De Dutch Expert Group Aviation Safety (Degas) staat onder voorzitterschap van Benno Baksteen en brengt iedere vier jaar een rapport uit over de veiligheid van de luchtvaart in Nederland. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft de hele sector doorgelicht.

Nederland behoort wat veiligheid betreft tot de top vijf in de wereld. In de westerse wereld (zonder Rusland) vindt gemiddeld één ongeval per jaar plaats. Nederland had in 2009 nog het ongeval met Turkish Airlines. “Het kabinet wil de luchtvaartveiligheid permanent verbeteren, ook bij een toename van het luchtverkeer. Maar het tegenover gestelde zal het geval zijn”, vreest Baksteen. “De luchtvaart is zo extreem veilig geworden dat de trend is om daarop te bezuinigingen zoals bij de inspectie. Het aantal inspecteurs neemt af, net als de kennis. Dat is een politieke afweging, maar dan moeten de mogelijke gevolgen ook worden geaccepteerd”, doelt Baksteen op mogelijk meer ongevallen.

 

Bezwarende werkomstandigheden

Na ingediende bezwaren door een groot aantal buitendienstmedewerkers van het domein Scheepvaart werd in 2009 door de IG-IVW, na overleg met de ondernemingsraad, erkend dat de procedure met betrekking tot het vervallen verklaren van de beloning voor bezwarende werkomstandigheden niet volgens het gestelde in artikel 17b van het BBRA was verlopen. Er werd daarna in opdracht van de IG door een preventiemedewerker van SSO een onderzoek ingesteld. Over het resultaat van dat onderzoek blijkt de IG niet tevreden. Zij wil dan ook een second opinion. Inmiddels ligt er een offerte van TNO voor een hernieuwd onderzoek. De huidige tijdelijke OR heeft de IG echter wel gevraagd de, op basis van het onderzoek van SSO, toe te kennen hogere toeslagen voor bezwarende werkomstandigheden, hangende het nieuwe onderzoek, met terugwerkende kracht uit te keren. Wordt vervolgd.