Nieuwsbrief nummer 49

Mei 2010

 

Ongenuanceerd

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer roepen politici ongenuanceerd en om het hardst dat er flink in het ambtenarenkorps kan worden gesneden. Zij worden daarbij veelal niet gehinderd door enige kennis van de werkzaamheden die door de ambtenaren worden uitgevoerd. Dat een deel van de ambtenaren wordt bezig gehouden voor het beantwoorden van vragen en/of het uitvoeren van onderzoeken voor die zelfde politici wordt gemakshalve vergeten.

Daarnaast vergeten politici te vermelden dat de complexe en soms onuitvoerbare regelgeving over het algemeen niet wordt verzonnen door ambtenaren maar door politici zelf. Elke politicus die beweert dat veel overbodige regelgeving door ambtenaren wordt verzonnen geeft zichzelf daardoor overigens wel een brevet van onvermogen. Dat voor het toezicht ter bevordering van de veiligheid in lucht- en scheepvaart en het transport via rail en weg nu eenmaal ook ambtenaren nodig zijn, lijkt vaak niet tot deze politici door te dringen. Vanwege het succes van de tot nu toe inderdaad geldende hoge graad van veiligheid in de transportsector, waarin zich overigens wel barstjes beginnen te vertonen, moeten we helaas het ergste vrezen.

 

Oproep

Na een zitting van de bezwarencommissie V&W werd in de wandelgangen door een aantal buitendienstmedewerkers opgemerkt dat het toch wel erg belangrijk is om als beroepsgroep goed in de OR-IVW vertegenwoordigd te zijn. Juist door het niet goed in de OR vertegenwoordigd zijn blijven specifieke werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden uitgevoerd vaak onderbelicht waardoor door de OR soms op onjuiste gronden standpunten worden ingenomen. Het bestuur doet daarom nu al een oproep aan de leden zich aan te melden als kandidaat voor het lidmaatschap van de OR. Hoe meer hoe liever want dan kunnen er volgend jaar weer eens echte verkiezingen worden gehouden.

 

Beslissing op bezwaar

Hoewel al in januari jl., in verband met door een aantal leden aangetekende bezwaren, een zitting van de bezwarencommissie V&W heeft plaatsgevonden is er tot op heden geen beslissing op bezwaar door die leden ontvangen. In verband daarmee kan een juridische procedure worden opgestart om een dergelijke beslissing af te dwingen. Het bestuur van de VFT opent de mogelijkheid deze procedure met behulp van DAS-rechtsbijstand in gang te zetten. De betreffende leden kunnen daarvoor de secretaris van de VFT schriftelijk machtigen.