Nieuwsbrief nummer 48

Maart 2010

 

AOW

Mevr. Jongerius van de FNV gaat met het standpunt van de MHP met betrekking tot de AOW aan de haal. Maar wat erger is dat de MHP dit om de lieve vrede en eensgezindheid tussen de vakcentrales nog laat gebeuren ook. Het idee van een flexibele AOW, waarbij de individuele werknemer tussen zijn 65ste en 70ste levensjaar zelf kan kiezen wanneer hij of zij met AOW gaat wordt nu door mevr. Jongerius als haar eigen idee omarmd. Maar iedereen herinnert zich nog wel hoe mevr. Jongerius met de hakken in het zand eiste dat de AOW-leeftijd op 65 jaar moest worden gehandhaafd. Helaas hebben de werkgevers de geldbuidel horen rammelen, waarbij zij denken dat die gevuld wordt bij een AOW-leeftijd van 67 jaar. Maar dat kon nog wel eens tegenvallen. Zij zullen zich ongetwijfeld verzetten tegen een flexibele AOW-leeftijd.

Een gezamenlijk advies van werknemers en werkgevers aan een nieuw te vormen kabinet zal er jammer genoeg dan ook waarschijnlijk niet inzitten.

 

Nederland een zeevarende natie?

Helaas hebben de Nederlandse officieren van de voormalige Nedlloyd-vloot van hun Deense reder te horen gekregen dat zij maar beter naar een andere werkgever kunnen uitkijken. Jammer, zo langzamerhand blijft er voor Nederlanders weinig meer over voor een carrière op de grote vaart. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een verlies aan kennis en ervaring dat ook zal uitstralen naar bedrijven aan de wal. En wat doet Verkeer en Waterstaat? Precies, die hebben het druk met reorganiseren!

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 7 april wordt in Rotterdam in het gebouw van de TE Scheepvaart om 14.00 uur weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VFT gehouden. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen of nog liever wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, dan bent u van harte welkom. Uiteraard bent u ook zonder commentaar te hebben welkom. Mr. Jan Hut, onderhandelaar namens de CMHF voor uw CAO, zal ook weer aanwezig zijn. Na afloop van de vergadering is er onder het genot van een drankje weer tijd voor eventuele persoonlijke kwesties of gewoon even napraten.