Nieuwsbrief nummer 44

Februari 2009

 

Uit Schuttevaer

Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Drechtsteden van Koninklijke Schuttevaer werd gesteld dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat haar zaakjes wat betreft de binnenvaart nog steeds niet op orde heeft. Opgemerkt werd dat schippers ondanks alle beloftes nog vele maanden op een certificaat zitten te wachten. Ook ontbreekt het volgens de schippers bij IVW aan deskundigheid en begrip voor de situatie. Schippers gaven IVW op hun jaarvergadering dan ook een rode kaart.

Henk ten Hoopen, voormalig Inspecteur-Generaal Scheepvaartinspectie, is de nieuwe voorzitter van de afdeling Drechtsteden. Hij kan direct aan het werk met de problemen die de schippers bij zijn oude werkgever ondervinden.

De redactie van deze nieuwsbrief wenst hem veel succes.

 

Voortschrijdend inzicht?

Ferdinand Mertens, voormalig Inspecteur-Generaal van IVW stelt in het blad Binnenlands Bestuur dat de inzet van inspecteurs op andere domeinen dan het eigen vakgebied, met als doel de hoeveelheid inspecties te verminderen, risicovol is. Hij meent dat als het toezicht niet deskundig is het een last wordt. Hij acht de kans groot dat als gevolg daarvan degene die geacht wordt toezicht te houden dan minder kennis van zaken heeft dan degenen op wie toezicht wordt gehouden. Het kan verkeren.

 

Premie FPU

Het wordt als zeer onrechtvaardig gezien dat een groot aantal werknemers FPU-premie moet betalen terwijl er door hen geen aanspraak op FPU kan worden gemaakt. Wat echter velen niet weten dat deze premie niet alleen wordt geheven voor de financiering van de FPU-uitkeringen maar ook voor de financiering van inkooprechten voor het ouderdomspensioen waardoor iemand met 40 deelnemersjaren al rond de leeftijd van 62,5 jaar met 70% van het gemiddeld verdiende salaris met pensioen kan gaan. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat ook over de reeds verstreken diensttijd vanaf 2005 verhoogde rechten worden ingekocht en deze inkooppremie zit verpakt in de FPU-premie. Omdat er vanaf 2015 geen FPU meer hoeft te worden uitgekeerd zal de huidige premie van 4,5% dan aanzienlijk lager worden. Tot 2022 zal deze lagere premie overigens nog wel worden ingehouden.

 

Gesprek met de Inspecteur-Generaal IVW

Het bestuur van de VFT heeft kortgeleden met de Inspecteur-Generaal van IVW een kennismakingsgesprek gehad. Tijdens dit openhartige gesprek heeft de IG gezegd dat zij meer nadruk op de fysieke inspecties wil gaan leggen. Daarnaast heeft zij aangegeven het niet uitgesloten te achten dat vroegere benamingen als Scheepvaartinspectie en Luchtvaartinspectie terugkeren. Tussen de regels door viel ook wel te proeven dat het ongelimiteerd uitbesteden van overheidstaken niet haar grootste liefde is. Echter, gedane zaken nemen geen keer. Tenslotte kon worden opgetekend dat het behoud van kennis op de werkvloer zeker haar aandacht heeft.