Nieuwsbrief  nummer 38

December 2007

 

 

Bijeenkomst met Project-SG Vernieuwing Rijksdienst

Tijdens een bijeenkomst van de sectorraad Rijk heeft de project-SG Vernieuwing Rijksdienst, naar aanleiding van de door de VFT uitgesproken zorg over het geleidelijke verlies aan kennis als gevolg van het afstoten van taken naar particuliere bureaus, geantwoord dat als dat inderdaad het gevolg zou zijn de betreffende inspectie geen bestaansrecht meer heeft. Hij stelt dat topkwaliteit van de ambtenaar bij de vernieuwde rijksdienst een absolute vereiste is. De VFT heeft tijdens deze bijeenkomst ook nog opgemerkt dat kennelijk het achteraf onderzoeken van rampen belangrijker wordt gevonden dan het inspecteren ter voorkoming van rampen. Met andere woorden als het kalf verdronken is dempt men de put.    

De project-SG heeft hierop geantwoord dat hoe intensief er ook geďnspecteerd wordt rampen nooit helemaal zijn te voorkomen.

 

Afkoop verloftegoeden

De dienstleiding van de Toezichteenheid Zeevaart heeft besloten 50% van het surplus aan verlofuren, dat in hoofdzaak door de bereidwillige inzetbaarheid van de medewerkers in de buitendienst in de weekeinden en op feestdagen in binnen- en buitenland door de jaren heen kon ontstaan, af te kopen op basis van het huidige uurloon. Onder soms luid gemor van een aantal van deze medewerkers heeft men zich op een enkele uitzondering na uiteindelijk toch neergelegd bij deze eenzijdig opgelegde regeling.

 

Inzicht

Bij de oplevering van het laatste Fokker-vliegtuig werd de vraag gesteld of het geen problemen gaf om met de overgebleven 500 van 8500 werknemers het vliegtuig af te bouwen.

De chef-monteur zei toen: “Integendeel, we liggen twintig dagen voor op ons schema en dit toestel kost vermoedelijk veel minder dan alles wat we tot nu toe hebben gebouwd. Want weet u, de hele hinderlijke toplaag van managers is nu weg en wat we over hebben zijn allemaal vakmensen die verstand van vliegtuigen hebben. Zodoende”

 

Dat dit verhaal helaas uit de eindfase van een bedrijf stamt, doet niet af aan de weerstand die er kan zijn tegen een circuit van “plug and play” managers. Gelukkig lijkt echter ook de rijksoverheid tot het inzicht te komen dat managers toch enige affiniteit met de details van het bedrijfsproces moeten hebben om goede beslissingen te nemen, die op de lange termijn iets opleveren.

De VFT juicht dit van harte toe.

 

Het bestuur van de VFT wenst u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2008.