Nieuwsbrief 32 - november 2006

___________________________________________________________________________________

 

CAO-onderhandelingen

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor 2007 zijn tot na de verkiezing van de Tweede Kamer stopgezet. In de aanloop naar de verkiezing viel er eenvoudigweg niet met de Minister van Binnenlandse Zaken en zijn secondanten te onderhandelen. Mocht deze situatie zich na de verkiezing herhalen dan zullen acties volgen. Met (in eerste instantie) een handtekeningenactie roepen de bonden de werkgever op om serieuzer werk te maken van zijn werkgeversrol en deze in ieder geval te scheiden van de politieke besognes.

 

Veilig werken

Er bestaat nog steeds geen behoorlijke risico-inventarisatie van de werkzaamheden van met name de buitendienstmedewerkers van de toezichteenheden voor de scheepvaart. Hoewel in internationaal verband goed geregeld, zijn de te volgen procedures bij het betreden van besloten ruimtes aan boord van schepen, conform de Arbo-wet, nationaal nog steeds niet goed vastgelegd. Volgens leden van de OR-IVW wordt hier echter op korte termijn door de IG een voorstel voor ingediend.

 

Collectieve ziektekostenverzekering

Helaas blijkt niet iedereen bij Personeelszaken van VenW op de hoogte te zijn van het feit dat als men postactief wordt de collectieve ziektekostenverzekering via het Ministerie (Stichting Sociaal Fonds VenW) gewoon doorloopt. Onlangs werd een lid van de VFT, die met pensioen gaat, via zijn ontslagbrief medegedeeld dat hij niet langer via het Ministerie collectief verzekerd kon blijven. Onjuist dus. 

 

Ontmoetingsdag postactieven

Op 1 december is het dan eindelijk zover. De postactieven van de IVW en de voormalige Scheepvaartinspectie, Luchtvaartinspectie e.d. gaan elkaar weer ontmoeten tijdens een boottocht. De VFT heeft tijdens gesprekken en briefwisselingen met de IG in het recente verleden sterk op het organiseren van ontmoetingsdagen voor postactieven aangedrongen.

 

Aanvulling op afbouw ZVR-regeling

Naast de extra uitkering in 2006 voor postactieve deelnemers aan de ZVR-regeling van 150% over 2005, wordt over 2007, 2008 en 2009 nog een tegemoetkoming toegekend voor ambtenaren van 65 jaar en ouder. De CMHF is tevreden dat de acties succes hebben gehad. Deze tegemoetkoming is dan ook een belangrijk resultaat, al kan het altijd beter.

De tegemoetkoming wordt in de jaren 2007 tot en met 2009 uitgekeerd en wordt ieder jaar minder. De tegemoetkoming bedraagt in 2007 70%, in 2008 50% en in 2009 40% (bruto) van de tegemoetkoming 2005. De eerste tegemoetkoming wordt in het derde kwartaal van 2007 uitgekeerd. Voor die tijd worden alle betrokkenen schriftelijk ge´nformeerd. De kosten van de regeling bedragen 130 miljoen euro.