Nieuwsbrief  nummer 27

December 2005

 

Zorgverzekering  
De CMHF heeft met de OHRA weer een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Als u al via de CMHF een ziektekostenverzekering bij de OHRA had lopen, zult u binnenkort ongetwijfeld een nieuw aanbod van de OHRA tegemoet kunnen zien. Als u de mogelijkheden van de nieuwe verzekering wil weten, kunt u binnenkort ook via de CMHF-site http://www.cmhf.nl/, met een link naar de OHRA-site, aan de hand van de gezinssamenstelling, de gewenste aanvullende verzekeringen en het gewenste eigen risico de afzonderlijke collectieve premies bekijken en het totaal van de premie uitrekenen.

 

Inkomensafhankelijke bijdrage
Nu zo langzamerhand voor de nog actieve collega’s wel bekend is dat de inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever wordt ingehouden en vervolgens weer wordt vergoed, blijken er nog veel onduidelijkheden bij de postactieve collega’s te bestaan.
Voor de postactieven die bij het Rijk werkzaam waren geldt voor de FPU-ers dat:
-          Over het omslag-gedeelte van de FPU-uitkering de inhouding wordt vergoed.
-          Over het kapitaalgedekte-gedeelte van de FPU-uitkering de inhouding niet wordt vergoed.
-          Over de aanvulling de inhouding wordt vergoed.
Voor de gepensioneerde collega’s geldt dat:

-          Over de AOW 6,5 % wordt ingehouden en niet vergoed.

-          Over het pensioen 4,4 % wordt ingehouden en niet vergoed.

Hoe de fiscus omgaat met de te hanteren volgorde van de uitkeringsbestanddelen bij de berekening om tot het maximum van circa €. 30.000,- te komen is nog niet bekend.

Het zit er in ieder geval dik in dat bij diegenen die hun uitkering van verschillende uitkeringsinstanties krijgen te veel wordt ingehouden en dat pas kunnen terugvorderen bij het opmaken van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Gelukkig betaalt de fiscus in dat geval nog 4% rente.     

 
Nieuwe CAO

Na een geslaagde handtekeningenactie heeft minister Remkes toch nog wat water in de zure kabinetswijn gedaan. Slimme rekenaars zullen zeggen dat de 2% loonsverhoging per 1 januari 2006 minder dan de inflatie over 2005 en 2006 zal zijn, maar vergeleken met wat er eerst door minister Remkes werd geboden mogen we niet klagen. We mogen wel klagen, maar dat helpt niets. Daarnaast mag de verhoging van de verdubbeling van de procentuele eindejaarsuitkering niet onvermeld blijven. Uiteraard werken deze verhogingen ook door in de pensioenen.

Om de zure wijn nog enigszins drinkbaar te maken worden de afschaffing van de Btzr-tegemoetkoming in de ziektekosten (beter bekend als de interim-regeling) en de afschaffing van de Zvr-regeling een beetje goedgemaakt door een structurele verhoging van de nominale eindejaarsuitkering in 2006 tot €. 1000,-. In 2007 wordt dat €. 1100,- en geïndexeerd met het percentage van een dan hopelijk betere loonsverhoging. Deze nominale eindejaarsuitkeringen werken door in FPU en pensioenen, zodat er toch ook voor de FPU-ers en gepensioneerden nog een beetje compensatie voor het verlies van deze regelingen wordt geboden. Daarnaast krijgen diegenen die in 2005 een Zvr-uitkering kregen of nog krijgen een eenmalige verhoging van die uitkering van 150%.

 

Beste wensen

Het bestuur van de VFT wenst alle leden en donateurs prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

We hopen dat één van uw goede voornemens het aanbrengen van een nieuw lid mag zijn.