Nieuwsbrief 15 - November 2003


Pensioenakkoord

Op 3 november jl. hebben de sociale partners, waaronder de CMHF, overeenstemming bereikt over een aantal verbeteringen van het akkoord van 4 juli 2003 voor een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe ABP-pensioenregeling geldt vanaf 1 januari 2004. Alle pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2004 worden afgerekend volgens de oude regeling.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige regeling zijn:

Chantage

Het kabinet en de drie grote vakcentrales FNV, CNV en MHP, waarbij het CMHF is aangesloten, hebben overeenstemming bereikt over de lonen voor de komende twee jaar. Afgesproken is dat de lonen de komende twee jaar zullen worden bevroren. Ieder weldenkend mens zal dan denken dat daar wat tegenover moet staan. Helaas blijkt de dreiging van een fiscale ingreep wat betreft de aftrekbaarheid van de FPU-premie en het in een keer heffen van belasting over de VUT-uitkering van meerdere jaren voldoende te zijn om tot zo’n akkoord te komen. Daarbij komt nog dat deze fiscale ingrepen alleen maar zijn uitgesteld. De centrales mogen nu gaan onderhandelen over overgangsregelingen en een stokpaardje van dit kabinet, namelijk de zogenaamde levensloopregeling. Als of daar de gemiddelde werknemer op zit te wachten! Oh ja, de gouden handdruk en de bovenwettelijke werkeloosheidsuitkering mogen blijven bestaan. Wat zal bij volgende onderhandelingen het kabinet weer voor chantagemiddelen aangrijpen? Wordt dan bijvoorbeeld gedreigd met een verdere begrenzing van de fiscale aftrek van de premie voor het ouderdomspensioen?