Introductie VFT


De vak- en beroepsvereniging VFT is ontstaan uit de Vereniging van Ambtenaren bij de Scheepvaartinspectie, opgericht op 23 februari 1918. Thans staat het lidmaatschap open voor middelbare en hogere functionarissen die, in de ruimste zin des woords, werkzaam zijn of zijn geweest op het terrein van de transportveiligheid.

Onze vereniging is sinds het begin aangesloten bij de vakcentrale CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen). Via de Vereniging en de Centrale oefenen de leden invloed uit op het arbeidsvoorwaardenoverleg en zijn zij vertegenwoordigd in de medezeggenschapsorganen.

Onze leden zijn verzekerd voor juridische bijstand in rechtspositionele aangelegenheden en profiteren van gunstige collectieve verzekeringen bij de OHRA. Via nevenstaande buttons krijgt u toegang tot meer informatie over het bestuur, de statuten en het huishoudelijk reglement.